I cvrčci su utihnuli

Režija: Branko Sušac
Ideja: Branko Sušac
Glumci: Šandor Slacki, Teodor Šelemba, Iva Đorđević, Iva Radovan, Mateja Omerzu
Kostimi: Kristina Nefat Nikolić
Ton majstor: Marko Bolković
Režija svjetla: Denis Grgorinić

O PREDSTAVI “I CVRČCI SU UTIHNULI”

Međuljudska komunikacija temeljni je problem predstave čiju ideju i režiju potpisuje Branko Sušac. Ovdje komunikacija nije uzdignuta na opći plan, nego se prodire izravno u pojedinca preispitujući njegovu intimu, smisao nastavljanja vrste i rađanja novog života koji automatski preuzima nasljeđene maske laži, licemjerja i zla, pasivno pristajući na okove nametnute prošlošću i na vječnu šutnju.
“I cvrčci su utihnuli” predstava je koja promišljenim zaokruženim, pa ipak prepoznatljivim jezikom “INAT-a” pregovara o suvremenim mladim ljudima. “Cvrčcima” ovoga svijeta koji su odustali od borbe i od nadanja.