Ispod prašine

ispod

Režija: Irena Boćkai, Ana Černjul, Barbara Ćaleta, Petra Rajh
Igraju: Alessandra Benčić, Saša Bestulić, Irena Boćkai, Olja Grubić, Zorica Gunjača,
Anja Ilijašević, Manuela Krakar, Kristijan Modrušan, Doris Rabac,
Medina Rešić, Šandor Slacki jr., Sara Škrobe, Vanja Zaimović, Sead Gavranović
Dizajn rasvjete: Marko Bolković
Glazba: Barbara Ćaleta
Kostimi i scenografija: glumci kazališta Dr. INAT
Mentori: Šandor Slacki, Branko Sušac

Posebna zahvala Šandoru Slackom.

“Sjeti se, dragi, prolaznost je svijet oblika, krajnje su prolazna naša odijela, način češljanja naše kose i samo naša kosa i svo naše tijelo.”

(Herman Hesse)