Znopako

“Znopako” je putovanje kroz zgusnuta stanja smrti. Prepušta se kaosu, kreativnom plesu kraja, igra se vizijama. Vodi nas na put koji kreće unatrag. Prikazuje cijeli život u prolazu kao film, likovi koji se miješaju, ispituju, iskrivljuju. Nemogućnost prihvaćanja smrti, suoćavanje sa svojim Višim jastvom, strahovima, nevidljivim pratiocima koji nas bodre, upućuju. Što li će prevladati? Hoće li ovaj prijelaz uroditi prihvaćanjem jednog novog stanja svijesti? Hoće li ljubav koja razumije i potiče na preobrazbu uroditi plodom? Hoćemo li se probuditi u zagrljaju ponovnog rođenja ili će se začaran krug postojanja za nama zatvoriti? Ostavljamo otvorenu mogućnost, kao uvijek, da sami zaključite…

Režija: Anika Miletić
Ideja: Nataša Kopeč, Anika Miletić, Anamarija Vošten, Egle Vošten, Svetlana Stojanović
Glumci: Nataša Kopeč, Anika Miletić, Anamarija Vošten, Svetlana Stojanović
Glazba: Marijana Peršić
Svijetlo i ton: Marko Bolković
Scenografija: Ester Vošten
Mentor: Branko Sušac