PUF 1995.-1999.

1995.

INDEKS FESTIVALA

Sveukupni broj predstava: 6
Domaće predstave: 4
Strane predstave: 1
Koprodukcije: 1
Broj izvođača: 56
Lokacije: Vinkuranski kamenolom, INK, Uspon Frane Glavinića
Zemlje sudionice: Hrvatska, Poljska

U konceptu inaugurativnog, 1. međunarodnog kazališnog festivala jasno se čita izvor iz kojeg je festival potekao: objedinili su se najbolji hrvatski kazališni izvaninstitucionalni umjetnici koji više nisu vidjeli svrhu svojega sudjelovanja na nacionalnom Festivalu hrvatskih kazališnih amatera, što se godinu dana ranije održao upravo u Puli. Ujedno, zamisao o alternativnome kazališnom festivalu ticala se i pokušaja revitalizacije kazališno mrtve Pule i Istre.

1996.

INDEKS FESTIVALA

Sveukupni broj predstava: 12
Domaće predstave: 6
Strane predstave: 6
Broj izvođača: 80
Izložba: stripovi grupe Kolektiv i grupe Grm (7 autora)
Predavanje: “Postanak promjena” Maje Kuzmanović i kolega s 3 nizozemska fakulteta (modnog, dizajnerskog i grafičkog)
Lokacije: Malo rimsko kazalište, Dom hrvatskih branitelja, Sklonište kod Dvojnih vrata, INK
Zemlje sudionice: Hrvatska, Japan, Slovenija, Češka, Poljska

Međunarodni karakter festivala 2. PUF nije se pokazao tek pukom brojkom inozemnih predstava koje su nastupile (6), nego i uspješnim pronalaskom svoje istinske duhovne braće u četiri zapadne, istočne i dalekoistočne zemlje.

1997.

INDEKS FESTIVALA

Sveukupni broj predstava: 12
Domaće predstave: 8
Strane predstave: 4
Broj izvođača: 72
Koncerti: 2
Seminari: “Biomehanika – sistem treninga za glumce” Zvonimir Peranić
Izložba: “Portret tijela” Ive Matije Bitange
Lokacije: Portarata, INK, Festivalski klub Ambrela, Danteov trg, Neptunov hram (Poreč)
Zemlje sudionice: Hrvatska, Poljska, Rusija, Slovenija, Makedonija

“Ono što je zajedničko svim grupama i njihovim ovogodišnjim ostvarenjima (izuzevši LERO), snažno je uporište koje pronalaze upravo u našoj zbilji, u odjecima rata i nemira, u padu ljudskih vrijednosti, duhovnoj stagnaciji i tiraniji kiča koji je potisnuo i umjetnika i sam čin.” (V. Kolarović, Nova Istra)

POPIS PREDSTAVA

1. Teatar Novog Fronta, Rusija: “Fabrika ljudi”
2. Kugla Glumište, Danska-Hrvatska: “Ratna kuhinja”
3. Daska, Sisak: “Pif, paf, puf”
4. Daska, Sisak: “Vrijeme sporta i razonode”
5. Daska, Sisak: “Kupac čarobnih krijesnica”
6. Pinklec, Čakovec: “Gdje se sakrio Nanaqui”
7. Teatar Rubikon, Rijeka: “InterNetWork”
8. The Zigas Company, Lome, Togo – Afrika: “Starchy Word” (Uštirkana riječ)
9. Dr. INAT, Pula: “I cvrčci su utihnuli”
10. Gledališće Ane Monro + CGP Rupert Marovt, Ljubljana, Slovenija: “Kratka zgodovina palice in plašća”
11. Mladinski Kulturni Centar, Skopje, Makedonija: “Bacchanalia”
12. Lero, Dubrovnik: “Tango”
13. Teatar Cinema, Poljska: “Bilard”

1998.

INDEKS FESTIVALA

Sveukupni broj predstava: 10
Domaće predstave: 5
Strane predstave: 5
Broj izvođača: 105
Seminari: Predstavljanje rada i djelovanja Labin Art Expressa / Predstavljanje rada i djelovanja Autonomne tvornice kulture ATTACK iz Zagreba / Predavanje Lare Ritoša s londonske Ecole de Mime Corporal Dramatiq: “Predavanje, prezentacija, rad” / Predstavljanje rada i djelovanja Multikulturalnoga Centra Metelkova iz Ljubljane
Lokacije: INK, Portarata
Zemlje sudionice: Hrvatska, Austrija, Norveška, Velika Britanija, Italija, Mađarska

Glavna obilježja 4. međunarodnog kazališnog festivala PUF mogu se sažeti u dvije riječi: Festival kontrasta.

POPIS PREDSTAVA

1. Dr. INAT, Pula: “I tako je počelo”
2. Kazalište Pinklec, Čakovec: “Kozmički žongleri”
3. Plesni teatar, Ljubljana: “Exah”
4. The Shamans, Budimpešta, Mađarska: “The Dissimulators”
5. Kazališta: Bez ambalaže, Teatar XXX, Le vie en rose, Crna kronika, U.B.I., Le cheval, Gole i Veseli, Teatar “…”: “Oni koji dolaze”
6. Teatro Motus, Rimini, Italija: “Orlando furioso”
7. Kazališna družina Not Your Bitch, Zagreb: “Ja te volim manje ili suviše, izobličeno pokvarenošću kao što je i ostali svijet, ako se pokvarenost može odrediti kao način na koji drugi ljudi misle.”
8. Teatar Lero, Dubrovnik: “Uzdah Marije Orsole”
9. Teatar Rubikon, Rijeka: “Aspeets Alice”
10. Pasage Nord Theatre, Oslo, Norveška: “Collaborators”
11. Flux & Saira Blanche Theatre, Beč, Austrija: “Ch-Ch-Ch-Ch-Ch”

1999.

INDEKS FESTIVALA

Sveukupni broj predstava: 9
Domaće predstave: 4
Strane predstave: 5
Broj izvođača: 40
Dodatni programi: Radionica “Butoh plesfl” Susanne Akerlund / Predstavljanje praškoga festivala 4 DNI / Predstavljanje Christianie, gradića unutar Kopenhagena, oslobođenog od zakona europske zajednice i njihovih parafa
Lokacije: INK, Vojarna Karlo Rojc
Zemlje sudionice: Hrvatska, Austrija, Slovenija, Nizozemska, Poljska, Švedska

5. PUF obilježili su počeci snažne kritičke riječi o predstavama, standardiziranje mlade publike koja prati festival, ulazak PUF-a u međunarodne publikacije i kalendare, Šandor Slacki koji je s INAT-ovom “Krabuljom crvene smrti” po E.A. Poeu proslavio 20 godina glume, plesa i pantomime. Ipak, najbitnija odrednica 5. PUF-a odnosi se na promjenu sfere kazališnoga istraživanja: dok su prva četiri izdanja, uopćeno govoreći, istraživala mogućnosti komunikacije u izvankazališnim prostorima, ovaj se festival fokusirao na traganje za komunikacijskim mogućnostima tijela.

POPIS PREDSTAVA

1. Kazalište Sonnenschein Produktion, Beč, Austrija: “Exec”
2. Teatar Lero, Dubrovnik: “Cjelov utihe”
3. Gledališće Glej Theatre, Ljubljana, Slovenija: “Medium Coeli”
4. Kazalište Daska, Sisak: “Tri lijeva sata”
5. SU-EN Butoh Company, Almunge, Švedska: “Scarp bodies”
6. Theatre Espace, Amsterdam, Nizozemska: “The Window”
7. Theatre Cinema, Michalowice, Poljska: “Dong”
8. Kazalište Dr. INAT, Pula: “Krabulja crvene smrti”
9. Montažstroj, Amsterdam-Zagreb: “Fragile”